Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege SukkerfabrikNaturLandskabKulturhistorieArkitektur4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Arkitektoniske hovedtræk

Arkitekten bag byggeriet er L. Fenger, der også tegnede Rødkilde Højskole. Den anvendte byggestil er typisk for industriarkitektur på dette tidspunkt.

Hovedbygningen står i rødt, blankt murværk i historistisk stil og er opbygget med murpiller, hvor imellem vinduerne sidder i høje, tilbagetrukne partier. Taget er lavt og er vigende i den arkitektoniske sammenhæng. Hovedbygningen er størrelsesmæssigt i stor kontrast til det omliggende arbejderkvarters små villaer.

Nye bygninger er nogenlunde tilpasset fabrikkens oprindelige stilart og materialer. Saftstationen fra 1976, med en tilbygning fra 1985, har træk af modernisme.

Bag bygningsanlægget står de grå, cylinderformede betonsiloer i flot samspil med roerampeanlægget længere mod nord, og siloerne står som meget markante bygningsværker i byprofilet og danner vartegn for byen sammen med de gamle murede skorstene.

I randen af fabriksanlægget står nogle bygninger, der ved deres arkitektur og materialer - samme røde sten - underbygger tilhørsforholdet til fabrikken. En lille stykke længere nede ad Strandvejen står to to-etagers huse på hver side af gaden med gavlen til og danner port til det efterfølgende villakvarter. Igen afslører de røde, blanke sten og byggestilen tilhørsforhold til fabrikken. Selve hustypen: toetager, med dør midt i gavlen, som antyder korridorinddeling, ret lav taghældning leder straks tanken hen på lejekaserner for roemedarbejdere.

På den anden side af Kostervej ligger to gader med arbejderhuse, Nygade og Fabriksgade. Det smalle gaderum på Fabriksvej har med sin tætte bebyggelse en udpræget bymæssig karakter, eksempelvis anes de bagvedliggende haver stort set ikke. Husene fremstår i dag med et mere individuelt præg i henhold til farver på husene, vinduer og døre - dette lægger afstand til de arketypiske, ensartede arbejder-dobbelthuse.

Flere af husene i Nygade er dobbelthuse af omtrent samme karakter som i Fabriksgade. Nogle af disse er ombyggede, så de i dag fremstår som fritliggende enfamiliehuse. Andre huse er opført som sådan, så det samlede udtryk er lidt mere varieret i denne gade.

Den store variation opleves i villakvarteret omkring Enighedsvej/Strandvej/Kalkbrænderivej. Godt nok er husene alle relativt små, men individualiteten er i højsædet, selv om pudsede gesimser, hjørneliséner og frontkviste i facaden er hyppige indslag. De små villaer har udhuse og sidehuse, på nordsiden af vejen med udsigt ud i jordbassinerne.

Jordbassinerne er et system af voldinddelte bassiner og kanaler. Området har i dag forskellig anvendelse og karakter - fra græsarealer med får til strandeng for den mere landfaste del og en sø med svaner i den mere våde, vestlige ende, hvor inddelingen i nogen grad opløses. De rustne rørføringer er bevaret; her og der også betonrør. Jernrørene ligner hegnsinddelinger og rækværker på jorddigerne, og der er flot udsigt til byens skyline med sukkersiloer og den smukke, slanke skorsten i forgrunden og kirketårnet i baggrunden.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Sukkerfabrikken er et væsentligt element i byprofilet. 2. Sukkerfabrikken indgår i bybilledet set fra mange steder i byen, Lendemarke henholdsvis Stege. Her set fra supermarkedsområdet ved broen. 3. Sukkerfabrikken set fra kirken. 4. Sukkerfabrikken set fra pladsen foran Hages Gård. 5. Sukkerfabrikken set fra Lendemarke. 6. Sukkerfabrikkens hovedbygning. 7. Fabriksanlægget udgør en skulpturel helhed. 8. Også roerampeanlægget har skulpturelle og arkitektoniske kvaliteter. 9. I yderkanten af fabriksanlægget ligger direktørboligen med tilhørende vognlænge. 10. Direktørboligen. 11. De to lejekaserner danner port om vejen, Enighedsvej. 12. Enighedsvejs pyntelige villaer med frontkviste og kvadrepudsede hjørner. 13. Et af de bedst bevarede dobbelthuse på Fabriksvej. 14. Nygade har Sukkerfabrikken som fixpunkt. SukkerfabrikkenKirken i Stege