Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund ParkNaturLandskabKulturhistorieArkitektur10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Arkitektoniske hovedtræk

Der er ved anlægget af slottet blevet arbejdet bevidst med skalaforhold og terræn: slottet ligger mellem to høje, og slottets arkitektoniske udtryk har pondus og format, men egentligt er slottets areal forholdsvis lille, hvilket får de to høje på hver side til at forekomme endnu større og skærper dramaet.

Vandet knytter den centrale del af parken sammen med Liselund Slot, som nærmest ligger på en stensat bro med borner over den lille dam med vandfald, foran slottet. Vandspejlet holdes frit, så lystslottet kan spejle sig i vandoverfladen, og forbindelsen mellem slot og park opretholdes.

Vandet fortsætter for foden af, langs med og efter det lille slot, og knytter den sydligere liggende Skriversø til parken. Monumenter og relieffer, anbragt i de "naturlige" omgivelser, er ligeledes bindeled mellem arkitektur og landskab.

Den lille, nyklassicistiske hovedbygning med søjlefront er tegnet af arkitekten Andreas Kirkerup, efter inspiration af engelske cottager og opført 1792-95. Slottet er bygget som en beskeden, T-formet, én-etages bygning, delvis med kælder (køkkenet). Bygningen er grundmuret med hvidkalkede mure og småsprossede vinduer. Taget er dækket af et højt stråtag med et slankt spir over rygningen. Den brede ankomsttrappe, søjler samt det lille tårn på taget forlener arkitekturen med fin, klassicistisk herskabelighed.

Grunddispositionen er tydeligt markeret i det ydre: bag en søjlerække af marmoreret træ, overdækket af det udhængende tag, ligger en tre-fags forstue med fire tilstødende hjørnekabinetter. Den anden fløj, på "bagsiden", er helt udfyldt af spisestuen, hvis buede døre på de tre sider vender ud mod en overdækket søjlegang, hvorfra et par trin fører ned til haven bag slottet. I overetagen er indrettet gæsterum. Interiørerne og de meget elegante møbler (Liselundstilen) blev skabt af kgl. hofdekoratør J. C. Lillie og inspirerer den dag i dag.

I parken ligger staffagebygningerne: iscenesatte bygninger inspireret af fremmed byggeskik fra Kina, Schweiz og Norge. Igen i samklang med landskabet og beplantning, så Schweizerhytten ligger for foden af et "bjerg", en bronzealderhøj nær indgangen til parken, ligesom Norske Hus, som er placeret mellem to bronzealderhøje.

Disse to huse blev oprindeligt benyttet som gæstehuse; for Scweitzerhyttens vedkommende dog kun 1. salen. Stueetagen husede gartneren.

I udformningen af Den Kinesiske Pavillon havde Kirkerup flere forbilleder, ligesom pavillonen stilmæssigt lå i forlængelse af hans eget kinesiske lysthus i Frederiksberg Have. Pavillonen på Liselund er dog noget mindre.

Interiørerne i disse huse havde også fremmed inspiration hentet i Pompeji og Kina.

Lidt mere ydmyge, men ikke mindre fantasifulde er parkens øvrige småhuse: ishuset, nu vandværk, udformet som en polynesisk stråhytte, og lokummet bag slottet, udformet som en brændestabel.

Ved den store kastanieallé, ved indgangen til parken, ligger den "nye" hovedbygning, opført 1887 og nu hotel. Nye Slot skiller sig stilmæssigt ud fra parkens øvrige huse, da det er bygget i sin tids blandingsstil, historicisme, men indgår i iscenesættelsen af parken som en villa lidt tilbage i skovbrynet, højt over søen.

Avlsgården ligger nærved, helt ude ved vejen, og tager imod den ankommende. Kommer man ad vejen fra vest, lander man på pladsen foran den firlængede bindingsværksgård.

Materialgården ligger, set i fugleperspektiv, længst mod nord i parkens nord-sydgående akse gående fra Skriversøen, via Liselund Slot, parken og Norske Hus. Materialgården kan således i bevidstheden knyttes på dette forløb, men terrænet hægter stedet af i rumlig henseende.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Liselund Gamle Slot er den bygning de øvrige forholder sig til. 2. Bagfra syner slottet højere og står ned i bækken. I forgrunden brændestablen som rummer et das. 3. De små bygninger ligger i parkens yderkant, højt i terrænet. 4. Schweizerhytten og de øvrige bygninger ligger som 'inventar' i parken, der giver oplevelsen af fjerne himmelstrøg.