Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund ParkNaturLandskabKulturhistorieArkitektur10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Kulturhistoriske hovedtræk

Lystslot og haveanlæg er opført af kammerherre og amtmand G. P. Antoine Bosc de la Calmette.

Kammerherren overtog i 1777 godset Marienborg på Vestmøn, og i 1783 opkøbte Calmette også hovedgården Sømarkegaard på Østmøn. Calmetterne ønskede at anlægge have i et mere kuperet terræn end det flade ved Marienborg (Calmettenborg), hvor de havde allerede havde anlagt have.

I løbet af 10 år blev gården og dens kuperede jorder omdannet til herskabets sommerresidens, Liselund, et opsigtsvækkende parkanlæg og lystslot, opkaldt efter hustruen Iselin.

Liselund blev anlagt i det bakkede landskab bag Møns Klints nordlige del. Placeringen var velgennemtænkt, idet grundlæggerne, familien Calmette, tog på rundrejse i Europa i 1790 og studerede have- og bygningsarkitektur. Turen gav inspiration til anlæggets storslåede udformning og opbygning.

Haven (parken) omkring Liselund Slot blev anlagt som en romantiske have, der skulle efterligne naturens vækst, så alt lignede naturlig idyl - en illusion om vild natur. Haven blev anlagt med sjældne planter og træer, søer og bugtede stier. Den vandrende skulle hele tiden kunne iagttage nye scenerier og helst blive overvældet.

I anlægget opførtes en række forskellige huse af arketypisk karakter - fx Schweizerhytten vest for lystslottet, Det Norske Hus ved klinten og Den Kinesiske Pavillon, som alle også i dag ses i parken.

Tiden omkring 1800 var optaget af naturromantisk filosofi. Ånd og kunst sværmede for iscenesat landboidyl, den vilde natur og oldtidens storhedsriger. Lystslottet og parken skulle på sofistikeret vis både efterligne den enfoldige bjergbonde og den raffinerede kinesiske kejser.

Liselund blev i løbet af 1800-tallet et samlingssted for tidens kunstnere, bl.a. Oehlenschläger og Thorvaldsen.

Malere som J. C. Dahl og C. W. Eckersberg har skildret Liselund Park og Slot. Eksempelvis maleriet "Klintekorset", som bevarer mindet om den loyale skovbetjent, der mistede livet på sin dont i 1788-89. Maleriet afbilleder en nu forsvundet del af parken med slugt og anlagt vandfald.

I 1938 blev parken renoveret med hovedsigte på det oprindelige anlæg. Haven plejes fortsat med forbillede i det oprindelige anlægs tæmmede natur.

I løbet af 1950´erne begyndte daværende ejer, baron Niels Rosenkrantz, at vise turister rundt i parken. Samtidig omdannede han Liselund Nye Slot, opført 1887, til feriehjem, vandrerhjem og lejrskole. I 1980´erne overtog staten det nye slot, der i mellemtiden var blevet noget medtaget af tidens tand, og i 1989 blev slottet sat til salg. Slottet blev hurtigt solgt, og mens istandsættelsen stod på, blev bygningen fredet. I 1990 åbnede det nyrenoverede Liselund Nye Slot som hotel- og restaurant.

Omkring den markante bakke Kragehøj, syd for Liselund Gamle Slot, findes der fem fredede gravhøje. Alle er små høje på 10-12 meter i diameter, hvilket kan indikere, at det drejer sig om høje fra yngre bronzealder, indeholdende urnegrave. En af dem har en fordybning i toppen, hvilket kan tyde på, at den har været udsat for en plyndring.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
Kort over Liselund, 1888. Postkort der viser hvor stort skredet i 1901 var. Ved skreddet forsvandt store dele af parken i havet og bl.a. kapellet forsvandt ved denne lejlighed. I Liselund park før 1901. I Liselund park. Udsigt fra det gamle slot over mod Norske Hus. Liselund gl. slot omkring 1894. Liselund gl. slot. Slottet ser beboet ud med åbne vinduer og potteplanter under halvtaget ved søjlerne. Før 1911. Det klassiske billede af Liselund gl. slot. Slottet spejler sig i den lille dam og den arrangerede natur spiller med i det lille vandfald og understreger roen og idyllen. Stik fra omkring 1800. Stikket viser Liselund omkring 10 år efter anlæggelsen. Parken er endnu ikke vokset til og de historisk inspirerede bygninger ses tydeligt.