Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund ParkNaturLandskabKulturhistorieArkitektur10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Landskabets hovedtræk

Skovbevoksningen ved indgangen til parken ophører brat, således at haven åbner sig for gæsten. Kigget styres i den ene side af bygningerne, Schweizerhytten med udhuse, og det høje terræn, mens udsynet i den anden side er frit.

Man ledes gennem en serie af grønne rum, hvor parkens centrale, landskabelige rum er en sænkning med en sø - med en ø - og store plæner omkring. Omkring dette store skålformede parkrum ligger meget store bakker, nogle af dem med gravhøje på toppen og træbeplantede, og dette forstærker yderligere forskellen mellem det høje og det dybe, lave. Det lave niveau går ind bag Liselund Slot som en stor langstrakt sø, Skriversøen, med øer. Skriversøen ligger i kanten af Krageskoven, og på dette sted er skovbrynet ganske tyndt, så markerne vest for anes gennem træerne. Et appendiks til søen ligger ude på disse marker, hægtet fra af vejen. Også i denne sø er skabt en ø, Granø.

Den bløde sænkning i landskabet, parkens centrale rum, bliver et mere dramatisk islæt, idet det bliver til kløft og skærer sig ned i klintmassivet på vejen ud mod kysten. I kløften danner vandafløbet fra søen en faldende bæk ned over det stejle terræn illusionen af et vandfald. Stedet kaldes Djævlekløften.

Der er rumligt set to dominerende bevægelser i parkanlægget: et øst-vestgående forløb, der går fra parkeringspladsen henover det åbne parkrum og ud gennem Djævlekløften, samt en nord-sydgående akse fra Norske Hus, over parken, via Liselund Slot og ud gennem Skriversøen. Den sidstnævnte sigtelinie holdes fri af trækroner, så det forbliver muligt at se fra Norske Hus til slottet.

Sammenhængende træbeplantninger danner skovbryn omkring parkrummet og samler det rumlige indtryk. Der står også træer og trægrupper i den grønne flade, men de har solitær karakter og er anbragt, så de understøtter parkens rumforløb og stier. En gruppe høje graner står som del af skovbrynet i nordvest, men den mørke farve får dem til at skille sig ud som solitærgruppe. Midt i parkrummet ligger søen, og et pudsigt spil mellem lethed og tyngde opleves: store træer står på den lille ø, Haveøen, som nærmest synes at flyde frit i den lille sø.

Skovbunden opad højene, bag Liselund Slot, er dækket af bøgepur, der står som en - bogstavelig talt - kultiveret baggrund for det lille slot.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. To træer står om indgangen til parken. 2. Det centrale parkrum har storladne linjer. 3. Norske Hus ligger højt. 4. Materialegården ligger i en lysning i skoven bag parken. 5. Et vandløb forbinder Skriversø og søen foran Gamle Slot.