Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene HaveNaturLandskabKulturhistorieArkitektur12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Naturgrundlagets hovedtræk

Syd for det højtliggende randmorænestrøg Høje Møn skråner en let bølget moræneflade ned mod havet. Fladen udgøres overvejende af leret morænejord, men nær kysten, ved Busene Have, er jordarten smeltevandssand. Busene Have ligger på en svag forhøjning på den bølgede moræneflade og giver en kontrast til den lille lavning inde i land mod vest. I lavningen vidner jordarten ler om, at her sidst i sidste istid har ligget en lille sø. Små partier med tørv afslører, at lavningen efter istidens afslutning har været delvist dækket af mose.

 

SøgLitteraturLinksKontakt