Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm godsNaturLandskabKulturhistorieArkitektur15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Arkitektoniske hovedtræk

Alléen udgør et dominerende og magtfuldt træk i det åbne landskab og er også bygningsanlæggets hovedakse. Bygningsanlægget er anlagt som to enheder: avlsgården og den gamle hovedbygning med mejeriet overfor. Bygningernes forskellige opførelsestidspunkter afspejles i arkitekturen og til dels i farverne. Der er overensstemmelse med anvendelsen: brugsbygninger står hvide, boliger gule. De røde tage samler indtrykket.

Avlsgårdens høje pakhus med røde porte og portbygningen med portal har arkitektonisk værdi, ligesom den nuværende trefløjede hovedbygning udgør et harmonisk og velproportioneret byggeri, der spiller fint sammen med den bygningsmæssige pendant overfor - den tidligere mejeribygning. Også længen med medarbejderboliger bag pakhuset er en velformet, smal bygning.

Et markant træk i bygningsanlægget er de meget store pladser i og omkring bygningsanlægget: den ene udenfor bygningsanlægget i nordvest og den anden midt bygningsanlægget. Sidstnævnte mangler den ene side, fordi en længe er revet ned. Pladsen i nordvest er manøvreplads for store traktorer, men ligger som en stor terrasse, højt over det faldende terræn mod vest. Kun gavle er afgrænsende flader for rummet - et transformertårn er eneste "inventar" på pladsen.

Parken byder velkommen med en halvrund form ud i forpladsens belægning: det meget raffinerede, granitsokkel med spinkelt jerngelænder og murpiller, møder det mere pragmatiske. De store træer på bastionen er rumligt set yderst vigtige elementer i helheden, idet de formilder indtrykket, "klæder" rummet på og afgrænser opadtil.

En gartnerbygning ligger i sydsiden af parken med støbte mistbænke foran. Herfra overskues også et lille hus med et yndigt, lille udhus. Den gule farve knytter huset til herregården, og huset samt nabohuset bliver forpost, "ledvogterhuse", når man kommer til herregården fra syd.

Godset er en stor ejendomsbesidder på Østmøn og flittig udlejer af husene. Mange af dem er fint bevaret i forhold til deres oprindelige arkitektoniske udtryk, og flere af dem ganske fint proportioneret, heriblandt et lille hus ved Stengården.

Syd for herregårdanlægget, i kanten af skoven, ligger tømmerpladsen med bindingsværkshuse i skovbrynet og en statelig bygning i blank mur med røde bånd - givet en skovriderbolig. Området er nyttebetonet indrettet med en stor køreplads for lastvogne, pløret og opkørt på en vinterdag, men husenes skovbeliggenhed er fortrinlig.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Portbygningen udstråler værdighed og indgår i aksen. 2. En længe ligger udenfor anlægget og danner væg på strækningen hen mod pladsen med transformerstationen. Her ligger forpladsen som en stor terrasse med udsigt udover Østmøn. 3. Hovedbygningen danner pendant til mejeribygningen omkring bastionen, der skyder sig ud fra parken.