Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm godsNaturLandskabKulturhistorieArkitektur15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Naturgrundlagets hovedtræk

Klintholm Gods ligger på den vestligste del af det store og meget komplekse randmorænestrøg, som også Møns Klint er en del af. Hele randmorænestrøget er dannet ved, at flere gletschere under sidste istid har skubbet store flager af skrivekridt op til store højder. De langstrakte bakker i området har kerner af skrivekridt, og om vinteren ses skrivekridtet stikke frem til jordoverfladen som hvide partier på de bare marker. Umiddelbart syd for indkørslen til Klintholm Gods ligger Gunildsbjerg: en markant isoleret bakke med flad top og stejle sider. Bakkens form tyder på, at den er dannet som en kamebakke, dvs. at den er dannet i en lavning ved fronten af eller foran en gletscher, hvor grus og sand aflejres fra gletscherens smeltevand. Siden er isen smeltet væk, og kun sand og grus ligger tilbage som en afstøbning af et hul, der engang var mellem klumper af is ved fronten af istidens sidste gletscher.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Alléen går op over markerne til herregården. 2. Klintholm ligger højt over Borre Sømose. 3. Klintholm ligger højt over Borre Sømose. 4. Terrænet stiger også fra syd op mod herregården.