Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde HøjskoleNaturLandskabKulturhistorieArkitektur18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Landskabets hovedtræk

Rødkilde højskole opleves beliggende udenfor Lendemarke, ude mellem markerne, og dette understøtter bygningsanlæggets herregårdspræg. Dette præg underbygges ydermere af parken, hvis store åbne plæne ned mod Noret overskues fra højskolens forplads. Vest for den åbne plæne,

mellem højskolens bygninger og Noret, ligger en mere romantisk anlagt del med slyngede havegange, mindesten, spredte trægrupper og en lille gravet sø med en ø i midten. I denne sø løber Rødkilden ud. Kilden fortsætter ned mod Noret og afgrænser en sportsplads, anlagt direkte ned til Noret. Langs Norets kyst står en bræmme af tagrør.

Parken er indrammet af levende hegn, til dels plantet på et dige.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Parken ligger på et terræn, der falder ned mod Noret. 2. En pavillon ligger ved Rødkilden der løber gennem parken ned til Noret. 3. Længst mod nord i parken ligger en mindelund.